Condicions d'Ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), JOSE MARIA RUIZ CABRERA informa que és titular del lloc web www.totalloc.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, JOSE MARIA RUIZ CABRERA informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és JOSE MARIA RUIZ CABRERA, amb DNI 46579564X i domicili social en CL CARTAGENA 314 BOTIGA 1 08025, BARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: admin@totalloc.cat.

Usuari i règim de responsabilitats


La navegació, accés i ús pel lloc web de JOSE MARIA RUIZ CABRERA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de JOSE MARIA RUIZ CABRERA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de JOSE MARIA RUIZ CABRERA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per JOSE MARIA RUIZ CABRERA per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
 L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per JOSE MARIA RUIZ CABRERA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat


JOSE MARIA RUIZ CABRERA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
JOSE MARIA RUIZ CABRERA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, JOSE MARIA RUIZ CABRERA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions


JOSE MARIA RUIZ CABRERA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades


De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de JOSE MARIA RUIZ CABRERA amb CIF 46579564X i domicili social situat en CL CARTAGENA 314 BOTIGA 1 08025, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, JOSE MARIA RUIZ CABRERA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
L'informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.
JOSE MARIA RUIZ CABRERA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que JOSE MARIA RUIZ CABRERA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic admin@totalloc.cat.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)


El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre JOSE MARIA RUIZ CABRERA i l'usuari.
JOSE MARIA RUIZ CABRERA disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial


JOSE MARIA RUIZ CABRERA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JOSE MARIA RUIZ CABRERA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de JOSE MARIA RUIZ CABRERA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JOSE MARIA RUIZ CABRERA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de JOSE MARIA RUIZ CABRERA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció


JOSE MARIA RUIZ CABRERA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. JOSE MARIA RUIZ CABRERA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.